Tietosuojaseloste

Tietosuoja

Findhill Oy on sitoutunut 24.5.2016 voimaan tulleen ja 25.5.2018 alkaen noudatettavan tietosuoja-asetuksen mukaisesti suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoamaan mahdollisuuden vaikuttaa omien tietojensa käsittelyyn. Tietosuojaselosteessa kerromme asiakkaillemme yksityiskohtaisesti heidän tietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot voidakseen käyttää Livescape.fi palveluita.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän itsensä antamiin, palveluidemme käytöstä havainnoituihin ja analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

REKISTERINPITÄJÄ JA SEN YHTEYSTIEDOT

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Findhill Oy (Y-tunnus 2017825-2) Suutarinkatu 18
20300 Turku

MITÄ TIETOJA KÄYTTÄJISTÄMME VOIDAAN KERÄTÄ?

1. Käyttäjän itsensä antamat tiedot:

Tunnistamistiedot kuten nimi

 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

 • Maksutiedot

 • Googlen tai Facebookin kautta kirjautumiseen käytetty sähköpostisosoite ja varmenne

2. Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot:

Palvelujen tilaushistoria

 • Tiedot palveluiden laskutuksesta ja maksuista

 • Palvelun käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

 • Keräämiemme tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse. Lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, kuten korttimaksujen välityspalvelulta.

MIHIN TALLENNETTUJA TIETOJA KÄYTETÄÄN? 

 • Tallennettuja tietoja käytetään:

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen

 • Tilattujen palveluiden toimittamiseen

 • Palveluidemme kehittämiseen ja parantamiseen

 • Tilastollisiin tarkoituksiin

 • Käyttäjäkohtaisesti kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen

 • Väärinkäytösten estämiseen

 • Asiakaspalvelun tarjoamiseen ja sen parantamiseen

MITEN TIETOJA SÄILYTETÄÄN JA SUOJATAAN?

Kaikki käyttäjistämme kerätyt tiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai luvattomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta tai muulta käsittelyltä.

Findhill Oy:n asiakastietoja säilytetään EU:n alueella sijaitsevilla alihankkijoiden ylläpitämillä servereillä. Tietoturva on erittäin korkealla tasolla, ja palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Pääsyä tallennettuihin henkilötietoihin ja niiden käsittelyä valvotaan noudattaen hyviä tietosuojakäytäntöjä

KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJA?

Asiakastietoihin on pääsy vain Findhill Oy:n omilla työntekijöillä. Henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja vastuullisesti.

Käytämme tunnettuja ja luotettuja kumppaneita ja alihankkijoita, jolloin tietoa voidaan siirtää myös kolmannelle osapuolelle. Kumppanien ja alihankkijoiden kanssa on sopimuksissa huomioitu lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys:
Findhill Oy (Y-tunnus 2017825-2)
Suutarinkatu 18
20300 Turku

KUINKA KAUAN TIETOJA SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme henkilökohtaisia tietoja vain tarvittavan ajan voidaksemme toteuttaa aiemmin tässä selosteessa määritellyt tietojen käyttötarkoitukset. Tämän lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin, jos se on tarpeen muiden laissa asetettujen velvollisuuksien toteuttamiseksi ja toteuttamisen näyttämiseksi. Näitä velvollisuuksia ovat esimerkiksi kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevat vastuut.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Findhill Oy:n järjestelmistä, jolloin tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin: 

 • Joillekin tiedoille lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedoille pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältyykö niihin henkilötietoja.

 • Sähköisten järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla voidaksemme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkopalvelun asiakkaillemme.

 • Järjestelmistä ja sen sisältämistä tietokannoista pidetään riittävät varmuuskopiot, jotta voimme taata tietojen turvallisen säilytyksen, mahdollisuuden korjata virhetilanteet, ylläpitää tietoturvaa ja taata palvelun jatkuvuuden.

MILLAISIA OIKEUKSIA KÄYTTÄJÄLLÄ ON?

Livescapen käyttäjällä on oikeus: 

 • Saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin ja saada jäljennös järjestelmään tallennetuista henkilötiedoista.

 • Pyytää itseä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.

 • Tietyin edellytyksin pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. 

Jos tietojen käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, on käyttäjällä oikeus peruuttaa suostumuksensa koska tahansa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Käyttäjä voi tehdä näitä oikeuksia koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa käyttäjän henkilöllisyyden. Jos emme voi kaikilta osin voi toteuttaa pyyntöä, ilmoitamme siitä käyttäjälle.

Jos käyttäjä huomaa käsittelyssä puutteita tai lainvastaisuuksia, on hänellä oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.

KUINKA KÄYTTÄJÄ SAA JÄRJESTELMÄÄN ITSESTÄÄN TALLENNETUT TIEDOT?

Livescapen käyttäjä voi pyytää järjestelmiimme tallennetut tiedot nähtäväksi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Kerätyistä tiedoista löydät tarkempia tietoja ”Mitä tietoja käyttäjistämme voidaan kerätä?” -kappaleesta.

MITEN KÄYTTÄJÄ VOI VAIKUTTAA OMIEN TIETOJENSA KÄYTTÖÖN?

Findhill Oy on sitoutunut tarjoamaan käyttäjilleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käyttöön.

Käyttäjä voi itse päättää häneen kohdistetusta markkinoinnista ja tiedotuksesta. Käyttäjä voi myös ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Viestiasetukset löytyvät ”Omat tiedot” -sivun ”Yksityisyys”-alalehdeltä. Palvelun kehittämisen yhteydessä voidaan toimintoja lisätä, muuttaa tai poistaa.

Käyttäjä voi koska tahansa pyytää käyttäjätilinsä ja tallennettujen tietojensa poistoa Findhill Oy:ltä. Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa, sillä lainsäädäntö voi vaatia pitämään osan käyttäjän tiedoista tallessa.

LUOVUTETAANKO HENKILÖTIETOJA KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Findhill Oy voi käyttää tallennettuja tietoja kolmansien osapuolten kanssa esimerkiksi markkinoinnin ja maksunvälityksen tarpeisiin liittyen.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

KÄYTETÄÄNKÖ PALVELUN SIVUILLA EVÄSTEITÄ JA MITÄ NE OVAT?

Findhill Oy käyttää palveluissaan evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeitä käytetään myös esimerkiksi käyttökokemuksen personointiin. Näin voimme tarjota paremmin käyttäjiämme kiinnostavaa sisältöä ja paremmin kohdennettua uutisointia ja markkinointia. Näihin toimintoihin evästeiden käyttö ja niiden hyväksyminen on pakollista.

VOIDAANKO TÄTÄ TIETOSUOJASELOSTETTA MUUTTAA?

Tarjoamiemme palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tietosuojaselostetta.

Log in

Don't have an account?

Sign up and start supporting your favorite artists and creatives

Already a member?

Log in

Don't have an account?

My Videos

Your purchased videos will appear here